Slivničar

Slivničar2018-11-15T21:32:15+00:00

Project Description

Slivničar

Dizajnirano je za čišćenje septičkih jama, odvoda i ostalih sistema za odlaganje vode. Radi uz pomoć vakuum pumpe. Opremljen je sa dodatnim uređajem za usisavanje – usisnim crevom koje se okreće, produžava, podiže i fiksira u položaj za rad. Komande za daljinsko upravljanje se nalaze na usisnom crevu, kao i na kontrolnom panelu. Pražnjenje se izvodi podizanjem zadnjeg poklopca i naginjanjem rezervoara ili uz pomoć pumpe za dekompresiju. Zapremina rezervoara može biti od 4m³ do 16m³.

Resor Slivnicar