Autosmećar

Autosmećar tip F

2020-05-26T10:42:59+02:00

Autosmećar tip F Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su:

Autosmećar potisna ploča tip S

2020-05-26T10:43:42+02:00

Autosmećar potisna ploča tip S Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao