Autosmećar

Vozilo za sakupljanje smeća tip F

2019-07-30T16:49:45+01:00

Vozilo za sakupljanje smeća tip F Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala

Autosmećar potisna ploča tip S

2019-07-30T13:48:34+01:00

Autosmećar potisna ploča tip S Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao

Autosmećar potisna ploča tip MN

2019-07-30T17:52:36+01:00

Autosmećar potisna ploča tip MN Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao