Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika …
Odeljak za odlaganje može biti od 14m³ do 22m³ zapremine, u zavisnosti od potreba naručioca. Kompresija otpada se vrši pomoću potisne ploče i kretanja prevodioca pokreta mehanizma.
Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.
Back to list