Autosmećar N7 zapremine sanduka 7 m3, sa uređajem za podizanje i pražnjenje plastičnih kanti od 80 do 140 litara i kontejnera od 1100 litara;

Pogon hidraulične pumpe kapaciceta 60 lit/min;

Prednost ovog modela Autosmećara je pristupačnost i lakoća upravljanja komunalnim otpadom.