2500

ПРОДУКТИ

120

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

500

ЗАВЪРШЕНИ
ПРОЕКТИ

6

МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ

2500

ПРОДУКТИ

120

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

500

ЗАВЪРШЕНИ
ПРОЕКТИ

6

МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ

ПЪТ НА РАЗВИТИЕ

ПЪТ НА РАЗВИТИЕ

В наши дни, компанията РЕСОР ООД прерасна в регионален лидер в областта на производството на общинско оборудване, известена с факта, че градовете и общините от нашия по-широк регион могат да намерят на едно място всичко необходимо за безупречна чистота с цел опазване на околната среда, в която всички ние живеем.

slova-r
RAD
slova-e
EFIKASNOST
slova-s
SIGURNOST
slova-o
ODRŽIVOST
slova-r
REZULTAT

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Като се вземат предвид съвременните екологични тенденции, мисията на нашата компания е да даде възможност за екологично чиста и здравословна среда в сътрудничество с нейните потребители и общността като цяло.

Нашите клиенти

Сътрудничим с над 120 местни власти в страната и чужбина. 

Новини