Za potrebe kupca iz «BiH» isporučili smo dve nadgradnje
autocisterne za vodu RESOR CV-17 kapaciteta 17 m³ na TATRA šasiji
sa pogonom na svim točkovima.