Kvalitet

Fokus  svih poslovnih aktivnosti naše kompanije jesu očekivanja kupaca u pogledu ispunjenosti svih zahteva za kvalitetom. Budući da je naša kompanija orijentisana na kupca težimo da kvalitet naših proizovda u potpunosti parira kvalitetu svetskih proizvođača komunalne opreme.

Modernizacijom kao i kontinuiranim inovacijama u zajedništvu sa dugogodišnjim isksustvom dobijaju se proizvodi vrhunskog kvaliteta proizvedeni u našim proizovodnim halama.

Pioniri smo u uvođenju sistema kvaliteta u naše poslovanje. Integrisan sistem upravljanja kvalitetom dugi niz godina sertifikovan je u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda “ISO”. Upravljanje kvalitetom predstavlja najvažniji faktor uspeha današnjice a standardizacija i sertifikacija jesu preduslov za to.

Definisana politika poslovanja naše firme determinisana je uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem, održavanjem efikasnosti i stalnim unapređenjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata:

  • Sistem upravljanja kvalitetom i primenjen standard ISO 9001:2015
  • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i primenjen standard ISO 14001:2015
  • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu i primenjen standard ISO 45001:2018

Usvojeni i primenjeni standardi dokaz su da su sve naše poslovne aktivnosti kao i svi radni procesi usmereni ka ispinjavanju zahteva svih korisnika.

Implementiran sistem kvaliteta se kontinuirano unapređuje i predstavlja neprekidan proces. Efikasnost sistema kvaliteta se redovno proverava kroz organizovane interne provere kao i eksterne provere od strane ovlašćenih institucija.

Naša priznanja

Povodom obeležavanja Svetskog dana kvaliteta, dve godine zaredom, dobitnici smo Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost koju dodeljuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i pod Pokroviteljstvom Ministarstva privrede Republike Srbije.