Budući da je Resor sinonim za kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom pokrenuli smo postupak za akreditaciju laboratorije za radiografsko ispitivanje.

Laboratorija poseduje najsavremeniju opremu koja pruža usluge svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. 

U laboratoriji se obavlja ispitivanje zavarenih spojeva i metalnih materijala,  primenom sledećih vrsta i metoda ispitivanja:

  1.  Vizuelno ispitivanje
  2.  Radiografsko ispitivanje
  3.  Ispitivanje penetrantima