Leptiraste povratne klapne su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport i skladištenje
tečnih fluida. Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a delovanje leptirastih povratnih
klapni je automatsko.
Leptiraste povratne klapne dozvoljavaju strujanje fluida samo u jednom smeru, tako da prilikom montaže treba obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu leptiraste povratne klapne odgovara smeru kretanja radnogfluida u datom cevovodu.
PRIMENA
Najširu primenu imaju u postrojenjima za dobijanje, pripremu i distribuciju vode, u postrojenjima za prečiščavanje otpadnih voda, u komunalnim objektima, u sistemima za navodnjavanje, u raznim postrojenjima hemijske i petrohemijske industrije i energetskim postrojenjima.
Back to list