Za potrebe kupca iz Srbije isporučili smo nadgradnju autocisterne za vodu RESOR CV-10 kapaciteta 10 m³
na Mercedes-Benz šasiji sa ugradjenom pumpom pritiska 6 bara i ugrađenim mlaznicama – dve napred
sa podešavanjem (levo-desno) i tri pozadi sa podešavanjem (gore-dole), kojima se upravlja iz kabine vozila.