Autocisterna za vodu Resor CV5

Autocisterna za vodu Resor CV5 zapremine rezervoara 5.000 litara, sa ugrađenom vodenom centrifugalnom pumpom protoka 800 lit/min. sa ma...

Kanal Jet kombinovano vozilo

Kanal Jet je kombinovano vozilo za probijanje začepljene kanalizacije i usisavanje prljave vode i mulja iz slivnika, šahti i ostalih me...

Autosmećar – model Spider 7

Na osnovu urgentne potrebe za nabavkom Autosmećara za bugarsku opštinu «Koprivščica» proizveli smo nadogradnju vozila za rekordnih 20 d...

Autopodizač kontejnera – APK

Naši inženjeri su tu da, svojim znanjem i dobrom projekcijom nadgradnje, unaprede funkcije svakog komunalnog vozila. Upravo tako, utova...