Project Description

Autocisterna za gorivo

Koristi se za transport nafte i naftnih derivata. Osnovni element se sastoji od jedne komore, ali vozilo može imeti i više komora. Proizvodi se u kruznom obliku, pravougaonom obliku (kofer oblik), i u elipsastom obliku, zapremine od 4m³ do 16m³. Punjenje goriva se obavlja podno, u skladu sa ekološkim propisima, dok se istakanje vrši uz pomoć gravitacije ili pumpama sa meračem protoka. Vozilo je napravljeno u skladu sa propisima o transportu opasnih i zapaljivih materijala uključujući i ADR regulative.

Oprema (Varied options):
Pumpa (Pump): SAMPI; ALFON SHAR; PIUSI svaka na 24 v (all on 24 v)
Disajni ventil; Podni ventil; Filter (Relieve valve, floor valve, filter)
Merač protoka: digitalni / mehanički (Flow rate indicator: digital / analog)
Vitlo sa pištoljem (Spinners for directional and storage pipes with gun for fuel)
Slobodno istakanje (Free effusion of fuel)
Usisno potisna creva sa spojnicama (Suction / pressure pipes with nozzles)