Project Description

Autosmećar potisna ploča tip S

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali. Odeljak za odlaganje može biti od 4m³ do 8m³ zapremine, u zavisnosti od potreba naručioca. Kompresija otpada se vrši pomoću pritisne ploče i viljuške i rotacije cevi. Vozilo poseduje i hidraulični mehanizam za automatsko mešanje i izbacivanje otpada, zapremine od 240 lit, kao i kante zapremine od 1.100 lit. Izbacivanje otpada iz vozila se vrši pomoću potisne ploče.

Oprema:
Ručni utovar sa zapreminom kontejnera 80 – 240 lit.