Project Description

Cisterna za pranje ulica sa mlaznicama napred i pozadi