Project Description

Autofekalac za pražnjnje septičkih jama i ispiranje

Dizajnirana je za sakupljanje i transport otpadne vode, fekalija i drugih gustih tečnosti. Punjenje rezervoara se obavlja povezivanjem usisnog creva na ventil koji se nalazi na poklopcu rezervoara. Uz pomoć vakumske pumpe za dekompresiju, stvara se pritisak koji usisava otpadni materijal i tako puni rezervoar. Rezervoar nije nagnut pri izbacivanju otpada. Odeljak za odlaganje može biti zapremine od 4m³ do 16m³ u zavisnosti od potreba naručioca.

Oprema:
Vakum pumpa: JUROP, MORO, RFW
Vakum ventil
Kugla ventil
Taložnik
Auspuh filter
Usisna creva sa spojkama