Project Description

Autosmećar sa dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera