Konusni zatvarači

...

Konusni zatvarači su uređaji namenjeni za ugradnju na izlazu iz cevovoda.

U zavisnosti od potrebe, obezbeđuju apsolutno zatvaranje protočnog preseka, vrše regulaciju protoka ili redukuju energiju izlaznog radnog fluida.

Konusne zatvarače izrađujemo sa nazivnim prečnicima DN 200 do DN 1200 (mm), nazivnih pritisaka do NP 16 (bar), temperature radnog fluida do 80 (°C) sa priključnim merama koje odgovaraju standardima SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

PRIMENA

Zahvaljujući ovim osobinama, konusni zatvarači su našli primenu na branama hidroelektrana, na mestima stalnog ispuštanja vode iz akumulacija, na mestima povremenog ispuštanja vode i tamo gde je ispuštanje vode u šemama kontrole plavljenja.

NAŠI KLIJENTI

SARAĐUJEMO SA PREKO 120 LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent
klijent