resor

Butterfly valves

APPLICATION

Butterfly valves are devices used to interrupt and restore fluid flow in pipelines and piping systems. By placing the shut-off device in the intermediate position, it is possible to regulate the flow.
Butterfly valves are applicable for operating pressures up to 40 (bar), temperatures up to 250 (° C), on request and more, have a compact design and low flow resistance, good controllability, remote control and installation in any position and easy handling and maintenance.
Thanks to these characteristics, butterfly valves are most widely used in plants for the production, preparation and distribution of drinking water, in irrigation plants, in water cooling devices, in power plants, in heating and air conditioning systems, in compressed air installations, in plants for pneumatic transport and distribution of natural gas, for a large number of processes in the chemical, food and paper industries and other areas of economic activity.

FURTHER INFORMATION

Leptiraste zatvarače izrađujemo sa ugradbenim dužinama koje odgovaraju standardima SRPS M.C5.005- F4 i DIN 3202 – F4, a priključne mere prirubnica su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Nazivni prečnici leptirastih zatvarača naše proizvodnje kreću se od DN 80 do DN 3000 (mm), a pritisci od NP 2,5 do NP 40 (bar). U zavisnosti od temperature radnog fluida, leptiraste zatvarače izrađujemo za temperaturna područja do 80, do 150 i do 250 (°C).
Leptiraste zatvarače za temperature do 80 (°C) i do 150 (°C) izrađujemo kao jednostruko ekscentrične, a zaptivanje se ostvaruje preko specijalno profilisanog gumenog prstena, smeštenog po obimu zapornog tela, koji naleže na uporni prsten kućišta.
Ugao upornog prstena određen je tako da se obezbeđuje obostrano zaptivanje uz minimalne otpore trenja između zaptivnog i upornog prstena. Zahvaljujući ovome, leptirasti zatvarači naše proizvodnje mogu da se upotrebljavaju za strujanje fluida u oba smera, ali je prioritetan onaj smer koji je naznačen strelicom na kućištu.
Leptiraste zatvarače za temperature do 250 (°C) izrađujemo sa dvostrukim ekscentricitetom. Osa obrtanja zapornog tela smeštena je ekscentrično u odnosu na uporni prsten i na uzdužnu osu kućišta, čime se postiže brže odvajanje zaptivnog od upornog prstena. Ovakvim konstruktivnim rešenjem smanjuje se trenje između naležućih površina, a uz to stvara se mogućnost za zaptivanje metal na metal.
Kao zaptivni element koristi se specijalni paket-sendvič koga čine prstenovi od nerđajućeg lima i tesnita, a koji se za zaporno telo fiksira pomoću priteznog prstena. Zaptivanje se ostvaruje tako što zaptivni paket svojom koničnom površinom naleže na konus upornog prstena.
Za standardna izvođenja leptirastih zatvarača definisani su pogoni s obzirom na nazivni prečnik, pritisak, temperaturu i način upravljanja armaturom cevnog sistema. Pogoni leptirastih zatvarača koje koristimo u standardnom izvođenju su: ručni pogon preko ručice, ručni pogon preko pužnog reduktora i elektro-mehanički pogon.
Na zahtev kupca isporučujemo leptiraste zatvarače i sa pneumatskim, hidrauličnim, elektro-hidrauličnim pogonom ili sa dodatnim elementima za distantno upravljanje.

Kućište i zaporno telo leptirastih zatvarača izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a vratila od neršajućeg čelika ili od čelika za poboljšanje sa kliznim površinama od nerđajućeg čelika.
Klizni ležajevi su od sivog liva, a izbor materijala za zaptivne elemente zavisi od pritiska i temperature za koje su namenjeni leptirasti zatvarači. Zaptivni elementi za temperaturu do 80 (°C) izrađuju se od EPDM-a, a za temperature do 150 (°C) od specijalnog EPDM-a.
Primarno zaptivanje kod leptirastih zatvarača za temperature do 250 (°C) izvodi se preko zaptivnog paketa sačinjenog u obliku sendviča koga čine prstenovi od nerđajućeg lima i tesnita, a sekundarno zaptivanje ostvaruje se pomoću Tesnita i grafitne pletenice.

POŠALJITE NAM PORUKU


NOVOSTI